Zásady ochrany osobních údajů

Studio Světélko provozované ANTERIS s.r.o. se sídlem Na Padesátém 857/1, 100 00 Praha 10, IČ: 24171531

Provozovna: Myslíkova 6, 120 00 Praha 2

Jsme sociální podnik, který poskytuje masérské služby od slabozrakých a nevidomým masérů. Vzhledem k tomu, že můžeme určit, jakými způsoby a za jakými účely budeme Vaše údaje zpracovávat, vystupujeme podle pravidel GDPR v roli správce osobních údajů.

Naše zásady

 • Ochrana Vašeho soukromí při využívání našich služeb je pro nás prioritou.
 • Dbáme na to, aby Vaše osobní údaje, které nám poskytnete, byly dobře chráněny před jakýmkoli zneužitím či neoprávněným šířením.
 • Vaše údaje shromažďujeme zejména proto, abychom Vám mohli poskytovat kvalitní a spolehlivé služby. Údaje zpracováváme pouze v rozsahu, který je nezbytný pro poskytování konkrétních služeb.

Kdy zpracováváme Vaše osobní údaje?

Vaše údaje můžeme získat různými způsoby. Jedná se například o situace:

 • Když zadáte rezervaci termínu masáže přes online objednávkový systém na www.studiosvetelko.cz
 • Když nás kontaktujete mailem, telefonicky nebo osobně ohledně našich služeb a sdělíte nám Vaše osobní údaje
 • Když s námi komunikujete prostřednictvím k tomu určených prostředků (např. prostřednictvím kontaktního formuláře na www.studiosvetelko.cz)
 • Když s námi uzavíráte smlouvu
 • Když Vám vystavujeme fakturu (daňový doklad)
 • Když se přihlásíte k odběru našich novinek a nabídek

Jaké druhy a pro jaký účel?

Zpracováváme pouze osobní údaje, které nám svěříte sami, a to z následujících důvodů (pro naplnění těchto účelů):

 • V rámci rezervace a zakoupení masérských služeb můžeme zpracovávat Vaše jméno, příjmení, Vaši e-mailovou adresu a telefonní číslo, a to za účelem správy rezervace a informování o Vámi požadované službě.
 • V rámci zakoupení a dobíjení klubové karty (permanentky) můžeme zpracovávat Vaše jméno, příjmení, Vaši e-mailovou adresu a telefonní číslo, a to za účelem správy zůstatku (kreditu) na Vaší kartě. Na Vaši emailovou adresu můžeme zasílat výpis z databáze čerpání masáží, které evidujeme na Vaší klubové kartě.
 • V rámci zakoupení dárkového poukazu můžeme zpracovávat Vaše jméno, příjmení, Vaši e-mailovou adresu a telefonní číslo, a to za účelem využití Vašeho poukazu.
 • V rámci vystavování faktur zpracováváme Vaše fakturační údaje, které potřebujeme, abychom vyhověli zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů.
 • V případě Vašeho souhlasu se zasíláním novinek a nabídek budeme zpracovávat Vaši e-mailovou adresu, Vaše jméno a příjmení. Zasílání novinek a nabídek můžete kdykoli zrušit odhlášením jejich odběru skrz link v příslušném mailu či zasláním oznámení na náš e-mail bezpalcova@studiosvetelko.cz.
 • Kontaktujete-li nás s jakýmkoli dotazem či žádostí, můžeme zpracovávat Vaše jméno, příjmení, Vaši e-mailovou adresu, Vaše telefonní číslo, a případně další dobrovolně poskytnuté informace, a to za účelem zpracování Vašeho požadavku. Dbejte, prosím, ochrany Vašeho soukromí a neposkytujte bezdůvodně žádné citlivé a zranitelné informace.
 • Někdy hledáme nové členy do našeho týmu! Pokud nám pošlete svůj životopis, můžeme zpracovávat údaje v něm uvedené, zejména jméno, příjmení, adresu, dosažené vzdělání, pracovní zkušenosti, e-mailovou adresu a telefonní číslo, a to za účelem vyhodnocení Vaší žádosti a výběru vhodného kandidáta.

Jaké máme právní důvody pro zpracování osobních údajů?

Zákonnými důvody výše uvedených druhů zpracování dle článku 6 GDPR jsou:

 • Zpracování je nezbytné pro plnění právní povinnosti nebo uzavřené smlouvy, pokud tyto závazky vyplývají z obecných právních předpisů nebo ze smlouvy, kterou s námi vědomě uzavřete.
 • Zpracování je v souladu s našimi oprávněnými zájmy poskytovat masérské služby a zajistit Vaši informovanost týkající se poskytování těchto služeb, ledaže by Vaše práva měla před těmito zájmy přednost.
 • Zpracování je založeno na Vašem souhlasu:

  • Váš souhlas budeme vyžadovat ve všech ostatních případech, kdy budeme potřebovat zpracovávat Vaše ostatní údaje. Zejména to bude v případě, kdy budete mít zájem o zasílání novinek a nabídek na Vaši e-mailovou adresu.
  • V případě potřeby Vám poskytneme jednoduché možnosti, jak souhlas se zpracováním udělit či ho kdykoli odvolat.

Kdo má k osobním údajům přístup?

 • Vaše osobní údaje neprodáváme ani jinak neposkytujeme neoprávněným třetím stranám.
 • Vaše údaje (včetně e-mailové adresy) neposkytujeme třetím stranám pro účely marketingu.
 • Naši zaměstnanci, kteří zpracovávají Vaše osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení Vašich osobních údajů. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů s námi.
 • Třetím stranám můžeme Vaše údaje poskytnout pouze v případě, kdy to ukládá zákon nebo kdy nám k tomu dáte souhlas.
 • Smluvní poskytovatelé služeb a přidružené subjekty:

  • Poskytování některých našich služeb je závislé na službách našich smluvních partnerů. Těmto subjektům můžeme Vaše údaje poskytnout pouze v rozsahu, které jsou nezbytné pro účely poskytování našich služeb či plnění našich právních povinností. Nikdy Vaše údaje nepředáme žádným třetím stranám pro jiný účel, než pro který byly shromážděny.

Jaké jsou Vaše práva a jak je uplatnit?

 • Abyste nad svými osobními údaji měli maximální kontrolu, můžete ve vztahu k nim uplatnit celou řadu práv. V rámci našich možností poté uděláme maximum proto, abychom vašim žádostem vyhověli. Základní výčet vašich práv poskytují články 15 až 22 GDPR a patří mezi ně zejména:

  • Právo získat informace o vašich osobních údajích, které zpracováváme (právo na přístup)
  • Právo na opravu vašich zpracovávaných osobních údajů v případě, že budou nepřesné (právo na opravu) a informace o provedení opravy
  • Právo na výmaz vašich osobních údajů z našich databází v případě, že už údaje nebudou potřebné k účelu, pro který byly zpracovávány, nebo když odvoláte souhlas s jejich zpracováním
  • Právo na omezení konkrétního zpracování osobních údajů a informace o provedení omezení
  • Právo vznést námitku proti zpracovávání osobních údajů na základě našich oprávněných zájmů, jak jsou popsány výše
  • Právo odvolat dříve udělený souhlas se zpracováním osobních údajů, je-li zpracování na tomto souhlasu založeno
 • Vyvineme maximální úsilí, abychom Vám pomohli uplatnit Vaše práva a vyřešit jakékoli dotazy, žádosti, či stížnosti. Za tímto účelem nám prosím zašlete e-mail na bezpalcova@studiosvetelko.cz a specifikujte v něm, jak Vám můžeme pomoci či co pro Vás můžeme udělat. E-mail prosím odesílejte vždy z adresy, kterou běžně používáte v souvislosti s našimi službami, abychom zajistili, že se Vaše údaje nedostanou k neoprávněným osobám.
 • Nebudete-li spokojeni se způsobem vyřízení Vašeho požadavku, máte právo se obrátit se stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Zasílání novinek a nabídek e-mailem a podmínky

 • V případě Vašeho souhlasu se zasíláním novinek a nabídek souhlasíte se zpracováním Vaší e-mailové adresy za účelem zasílání novinek a nabídek týkající se služeb, které nabízíme. Staráme se o to, aby takto zasílané informace pro Vás byly užitečné a zajímavé.
 • Odběr novinek a nabídek můžete kdykoli odhlásit kliknutím na příslušný link přímo v zasílaném mailu. Po odhlášení odběru Vám již novinky a nabídky nebudeme zasílat a nebudeme Vaši e-mailovou adresu za tímto účelem dále zpracovávat.
 • Ujišťujeme Vás rovněž o tom, že:

  • SPAM nemáme v oblibě. Nebudeme Vám posílat nežádoucí nabídky a za tímto účelem Vaši e-mailovou adresu ani nepředáme nikomu třetímu.
  • E-maily Vám budeme zasílat v rozumných intervalech, tak, abyste je zobrazovali rádi a neobtěžovaly Vás.
 • Vaše požadavky a dotazy týkající se mailingu s Vámi rovněž rádi vyřešíme na adrese bezpalcova@studiosvetelko.cz. Napište nám, budete-li cokoli potřebovat.

Ještě Vám nebylo 16 let?

Bezpečí dětí na internetu je pro nás důležité. Nejsme oprávněni zpracovávat osobní údaje dětí do 16 let, ledaže k tomu jejich zákonní zástupci/rodiče udělí souhlas. Je-li Vám 16 a méně, získejte prosím nejdříve souhlas Vašeho rodiče/zákonného zástupce, než nám své údaje poskytnete.

Nenašli jste, co jste hledali?

Máte-li jakýkoliv dotaz, neváhejte se na nás obrátit na adrese bezpalcova@studiosvetelko.cz nebo na tel. 723 478 042.

Změny zásad pro ochranu osobních údajů

 • Vyhrazujeme si právo změnit tyto zásady, pokud to bude v budoucnu vhodné pro zlepšování našich služeb, zvyšování Vaší bezpečnosti, nebo nutné pro splnění zákonných a jiných povinností.
 • Tyto zásady ochrany osobních údajů platí od 25. 5. 2018.


Aktuality

6.12.2023

Rádi byste darovali k Vánocům poukaz do Studia Světélko? Máte dvě možnosti. Buď se zastavte u nás na recepci, kde Vám poukaz vystavíme na počkání, nebo nám napište a my Vám ho zašleme mailem a ušetříte čas na cestě. Přejeme krásný advent.

17.10.2023

Milí klienti, máme nového, velice šikovného maséra Vaška. Neváhejte se k němu objednat. Určitě budete spokojeni!


Rychlý kontakt

Myslíkova 6
Praha 2 – Nové Město
120 00
(prostory salonu X-Style Beauty, vchod z nároží domu)

Tel.: 724 240 975

info@studiosvetelko.cz



Otevírací doba

Pondělí - Pátek
11:30 - 20:00


Naši partneři »
Studio
Světélko
slabozrací a nevidomí
maséři